آمینوکاپروئیک اسید

Aminocaproic Acidمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 250mg/ml, 400mg/ml


  • این دارو در درمان و پیشگیری خونریزی های ناشی از فیبرینولیز شدید به کار می رود.

  بالغین: در خلال ساعت اول 4-5 گرم از راه وریدی تجویز می‌شود و سپس 1 گرم در ساعت بصورت انفوزیون مداوم وریدی بمدت 8 ساعت یا تا زمان کنترل خونریزی تجویز می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه 30 گرم است.


  • جود لختة فعال داخل عروقی
  • نوزادان

  • سرگیجه، ضعف، سردرد، توهم، تشنج، بی‌حالی، میوپاتی. 
  • هیپوتانسیون، برادیکاردی، آریتمی (درصورت انفوزیون سریع وریدی)، ترومبوز ژنرالیزه. 
  • بثورات جلدی.
  •  احتقان بینی.
  • تهوع، کرامپ شکمی، اسهال.
  • نارسایی‌ حاد کلیه.

  مصرف همزمان این دارو با استروژن‌ها و داروهای ضدبارداری خوراکی حاوی استروژن باید با احتیاط کامل صورت گیرد.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نیست. بنابراین لازم است در صورت نیاز قطعی، تجویز با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر: اثر هموستاتیک: اسید آمینوکاپروئیک، فعال‌کننده‌های پلاسمینوژن را مهار می‌نماید. 


  راه مصرف : وریدی 
  شروع اثر :  سریع
  اوج اثر  :  2 ساعت
  مدت اثر : ناشناخته
  دفع: این دارو بصورت عمده از طریق ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.