آمینو اسید

Amino Acidمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  فرمولاسیون های اسید آمینه ها حاوی ترکیبات متفاوتی از انواع اسید آمینه ها و املاح هستند که برای اطلاع دقیق از میزان و ترکیب آن ها باید به بروشور دارو مراجعه کرد.


  • این‌ فرآورده‌ در پیشگیری‌ ازدفع‌ ازت‌ یا درمان‌ تعادل‌ منفی‌ آن‌ (درمواردی‌ که‌ تغذیه‌ از راه‌ خوراکی‌ مقدورنباشد)
  • در اختلال‌ جذب‌ معدی‌ ـ روده‌ای‌ پروتئین‌
  •  در موارد نیاز شدید به پروتئین‌ همراه‌ با دکستروزهیپرتونیک‌
  • در بیماران‌ مبتلا به‌ فقر غذایی‌شدید

  • به منظور تامین پروتئین، 1-1.7 g/kg/day همراه با الکترولیت ها از راه وریدی تزریق می گردد.
  • در صورت نیاز به تزریق در ورید مرکزی، معمولا نیم لیتر از محلول آمینو اسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز 50% با الکترولیت ها  و ویتامین ها در مدت 8 ساعت تجویز می شود.
  • سرعت انفوزیون وریدی حدود 2 ml/min می باشد.

  • نارسایی شدید کلیوی
  • اختلال عملکرد شدید کبد
  •  آنسفالوپاتی یا کومای کبدی
  •  اختلالات متابولیسم آمینواسیدها
  • حساسیت مفرط به هریک از ترکیبات این فرآورده
  • هیپرآمونیا

  • کنفوزیون
  •  کاهش هوشیاری
  •  سردرد
  • سرگیجه
  • هیپوولمی ناشی از نارسایی احتقانی قلب
  •  ادم ریوی
  •  تشدید هیپرتانسیون
  • لرز
  • برافروختگی
  • احساس گرم شدن
  • راش‌های پاپولار و اریتماتوس
  • تهوع و یا استفراغ
  • گلیکوزوری
  •  دیورز اسموتیک
  • کبد چرب
  •  افزایش سطح آنزیمهای کبدی
  • هیپوگلیسمی ریباند
  •  هیپرگلیسمی
  • هیپوکلسمی
  • اسیدوز متابولیک
  •  آلکالوز متابولیک
  •  هیپوفسفاتمی
  •  سندرم هیپراسمولار
  • کومای غیرکتونی هیپراسمولار هیپرگلیسمیک
  •  هیپرآمونمی
  • هیپوویتامینوز
  •  دهیدراتاسیون
  •  استئوپورز
  • تب
  • واکنشهای آلرژیک
  • ورتیگو
  •  دیافورز

  • مصرف‌ همزمان‌ این‌فرآورده‌ با تتراسیکلین‌، باعث‌ کاهش‌ اثرآمینواسید می‌شود.
  • این‌ دارو را نباید بطورهمزمان‌ و همراه‌ با خون‌ انفوزیون‌ نمود.
  • گلوکوکورتیکوئیدها، دیورتیک ها بالانس منفی نیتروژن را تشدید می‌نمایند.

  جهت تزریق در ورید محیطی، محلول آمینو اسید را باید با محلول دکستروز ( 5 یا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسیون چربی به کار برد.


  نیمه عمر: اطلاعاتی در مورد نحوه توزیع، متابولیسم و دفع این دارو در اختیار نمی‌باشد. 


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.