آمیکاسین

Amikacinداروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 100mg/2ml, 500mg/2ml


  • عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی و سایر ارگانیسم های مقاوم به جنتامایسین و توبرامایسین مصرف می شود.
  • برتری این دارو نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی بیوتیک در برابر اغلب آنریم های باکتریایی تخریب کننده آمینوگلیکوزیدها است.


  بزرگسالان: مقدار 7/5-5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت یا 20-15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت از راه عضلانی یا انفوزیون یا تزریق آهسته وریدی، تجویز می شود.

  کودکان: مقدار 7/5-5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  هر 8 ساعت به صورت تزریق عضلانی یا انفوزیون آهسته وریدی، مصرف می گردد.


  حساسیت مفرط به آمیکاسین یا سایر آمینوگلیکوزیدها.


  • سردرد، لتارژی، بلوکاژ عصبی ـ‌ عضلانی همراه با دپرسیون تنفسی.
  • سمیت گوش (وزوز گوش، سرگیجه، کاهش شنوایی).
  • اسهال. 
  • سمیت کلیوی
  • واکنش‌های افزایش حساسیتی (ائوزینوفیلی، تب، راش، کهیر، خارش)، عفونت ثانوی قارچی یا باکتریال.
  • توجه: درصورت ایجاد علایم سمیت گوش، سمیت کلیوی و یا واکنش‌های افزایش حساسیتی مصرف دارو باید متوقف شود.

  • حساسیت مفرط
  • وزوز گوش
  • سرگیجه
  • کاهش شنوایی 

  • مصرف همزمان با آمفوتریسین بی ، سیدوفویر و نئومایسین ممنوع میباشد.

  تداخل جدی:

  • باسیتراسین، واکسن BCG, سیکلوسپورین، مواد کانتراست، فروزماید، کینیدین، تاکرولیموس، واکسن تیفوئید
  • مصرف همزمان آمیکاسین با پنی‌سیلین‌ها در بیماران کلیوی باعث غیرفعال شدن آن می‌شود.
  • احتمال بروز فلج تنفسی بدنبال مصرف بیهوش‌کننده‌های استنشاقی (اتر، سیکلوپروپان، هالوتان، اکسید نیتروس) یا مسدودکننده‌های عصبی ـ عضلانی ( توبوکوراریم ـ سوکسینیل کولین) وجود دارد. 
  • اثرات اتوتوکسیک دارو به‌دنبال مصرف همزمان آن با دیورتیک‌های حلقه‌ای (اتاکرینیک اسید، فوروسماید) افزایش می‌یابد. 
  • اثرات سمی آمیکاسین بر کلیه به‌دنبال مصرف همزمان آن با سایر داروهای نفروتوکسیک افزایش می‌یابد.

  محلول باید کاملاً شفاف باشد. در صورت کدورت و یا وجود ذرات معلق از مصرف دارو خودداری نمائید.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مشخص نشده است که آیا آمیکاسین در شیر مادر ترشح می‌شود یا خیر؛ پیشنهاد به مصرف نمیشود.


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌بیوتیکی: این دارو باکتریوسید است و سنتز پروتئین توسط باکتری را مهار می‌کند.


  نیمه عمر: 3-2 ساعت (در اختلالات کلیوی افزایش می‌یابد).
  دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  اکسیر

  Iran

  100mg/2ml 500mg/2ml

  amp

  AMIKACIN-EXIR

  Amikacin (as Sulfate)

  داروپخش

  iran

  100MG/2ML 500mg/2ml

  AMP

  Amikacin DP

  Amikacin (as Sulfate)

  داروسازی کاسپین تأمین

  Iran

  100mg/2ml 50mg/2ml

  Injection

  Ipacin

  Amikacin (as Sulfate)

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.