آنتوسیانوزید آ

Anthocyanoside A • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Tablet: Extract of Vaccinium Myrtillus100mg + Betacarotene 5mg


  • در درمان بیماری وریدی - لنفاوی
  • ادم
  • اختلالات ناشی از شکنندگی مویرگ های پوستی 

  مقدار 3-6 قرص در روز به مدت 20 روز در ماه مصرف می شود.در صورت نیاز می توان دوره ی درمان را تکرار کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.