آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین

Digoxin Specific Antibody • پادزهرها

  داروی با نسخه

  • درمان مسمومیت شدید با دیگوکسین

  بزرگسالان:

  • در درمان مسمومیت مزمن 6 ویال مصرف می شود.
  • در مسمومیت حاد بزرگسالان شروع درمان با 10 ویال است سپس براساس پاسخ بالینی بیمار می توان 10 ویال دیگر تجویز نمود.

  کودکان:

  • در کودکان با وزن کمتر از 20 کیلوگرم معمولا تجویز یک ویال کافی است.
  • دردرمان مسمومیت حاد ممکن است تا 20 ویال تجویز گردد.

  • بدتر شدن علائم نارسایی مزمن قلبی
  • کاهش برون ده قلب
  • کاهش پتاسیم خون
  • واکنش های حساسیتی

  • به بیمار در مورد احتمال بروز حساسیت تاخیری با مصرف حتی بعد از ترخیص از بیمارستان هشدار داده شود.
  • این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، کودکان و سالخوردگان با احتیاط بیشتری تجویز شود.
  • تجویز این فراورده باید به صورت انفوزیون آهسته وریدی طی حداقل 30 دقیقه صورت گیرد. در صورت احتمال بروز ایست قلبی طی انفوزیون این دارو بهتر است از تزریق یکباره وریدی دیگوکسین استفاده شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.