آنتی تیموسیت گلوبولین

Anti-Thymocyte Globulinمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 50mg/ml, 100mg/5ml


  • برای جلوگیری از رد پیوند اعضا
  • درمان کم خونی آپلاستیک

  • در پیوند کلیه برای بزرگسالان10-30 mg/kg/day و برای کودکان 5-25 mg/kg/day همراه با آزاتیوپرین و کورتیکوستروئیدها تجویز می شود.
  • به منظور تاخیر در شروع رد پیوند، مقدار ثابت 15mg/kg/day روزانه برای 14 روز و سپس یک روز در میان برای 14 روز دیگر( به طور کلی 21 نوبت در 28 روز)تزریق می شود.
  • اولین نوبت باید در عرض 24 ساعت بعد از عمل پیوند تجویز شود.
  • به منظور درمان رد پیوند، اولین نوبت را می توان تا تشخیص اولین علامت رد پیوند به تاخیر انداخت. مقدار توصیه شده 10-15 mg/kg/day برای 14 روز می باشد و سپس یک روز درمیان تا 21 نوبت دیگر را میتوان تجویز کرد.
  • به دلیل کاهش پلاکت ها متعاقب تجویز دارو، ممکن است بیماران نیاز به انتقال پلاکت داشته باشند.

  • تب 
  • لرز
  • کاهش تعداد گویچه های سفید و پلاکت ها
  • واکنش های پوستی ( جوش، خارش، کهیر، تورم و قرمزی)
  • عفونت های سیستمیک
  • سردرد
  • درد مفاصل
  • درد عضلانی

  با مصرف همزمان این فراورده با سایر داروهای کاهنده دستگاه ایمنی، احتمال خطر عفونت و سرطان افزایش می یابد.


  • از آنجایی که این دارو همراه با کورتیکوستروئیدها و آنتی متابولیت ها تجویز می شود، بروز عفونت را در بیمار باید به دقت کنترل کرد.
  • هنگامی که مقدار مصرف سایر داروهای کاهنده سیستم ایمنی که به طور همزمان با این دارو استفاده می شود تقلیل یابد، واکنش هایی نسبت به دارو ایجاد می شود که قبلا توسط داروهای دیگر پنهان شده بودند.
  • تجویز پروفیلاکتیک یا درمان با ضدهیستامین ها یا کورتیکوستروئیدها می تواند تب و لزر، خارش و قرمزی پوست ناشی از این دارو را کنترل کند.
  • به دلیل اینکه انفوزیون این دارو از وریدهای محیطی باعث التهاب وریدی می شود، با تزریق در وریدهای با جریان زیاد می توان از این واکنش ها جلوگیری نمود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.