آنتی‌ دیابتیک

Antidiabeticداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Powder: 100 g

  اجزای فراورده:

   

  • برگ توت سیاه
  • دانه شنبلیله
  • برگ زیتون
  • ریشه شیرین بیان
  • پونه

  • آنتی‌ دیابتیک‌ در درمان افزایش‌ قند خون‌ به‌ کار می‌رود.

  • روزی‌ 2 بار، هر بار 2 قاشق‌ غذا خوری‌ از فرآورده‌ را در یک‌ لیوان‌ آب‌  جوش‌ دم‌ کرده‌ و پس‌ از صاف‌ کردن‌ مصرف‌ شود.

  • از آنجا که‌ شنبلیله‌ موجود در آنتی‌ دیابتیک‌ (به‌ دلیل‌ داشتن‌ فیبرهای‌ موسیلاژی‌) ممکن‌ است‌ باعث‌ جلوگیری‌ از جذب‌ سایر داروها گردد، لذا توصیه‌ می‌شود این‌ فرآورده‌  با فاصله‌ زمانی‌ مناسب‌ از سایر داروها مصرف‌ گردد. 

  آنتی‌ دیابتیک‌ از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

  • برگ‌ توت‌ سیاه ‌20%Morus nigra
  • دانه‌ شنبلیه ‌60%Trigonella foenum-graecum
  • برگ‌ زیتون ‌10%Olea europea
  • ریشه‌ شیرین‌ بیان ‌5%Glycyrrhiza glabra
  • پونه ‌5%Mentha pulegium

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.