آنتی فیشر

Antifissureداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream

  اجزای فراورده: 

  • عصاره هیدرالکلی بابونه (Matricaria chamomilla) به میزان 10%
  •  عصاره هیدروالکلی بلوط(Quercus infectoria)  به میزان 10% 

  • در درمان شقاق

  روزی 2 بار هر بار یک لایه نازک از کرم در محل شقاق مالیده شود.


  واکنش های آلرژیک ( درماتیت تماسی)


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.