آنتی‌ میگرن‌

Antimigraineداروهای گیاهی

 • بیماری های اعصاب و روان
 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop: 30 ml

  اجزای فراورده

   

  • دانه رازیانه
  • ریشه سنبل اطیب
  • پوست ساقه بید
  • برگ بادرنجوبه

  • قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ به‌ عنوان‌ پیشگیری‌ کننده‌ و برطرف‌ کننده‌ سردرد های‌ با منشاء عصبی‌ بکار می‌رود.


  به‌ محض‌ شروع‌ اولین‌ آثارحمله‌  میگرنی‌ 40 ـ 30 قطره‌ در یک‌ فنجان‌ آب‌ سرد ریخته‌ و میل‌ شود. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ بعد از یک‌ ساعت‌ مصرف‌ دارو را تکرار نمود. جهت‌ پیشگیری‌ ازحمله‌ میگرنی‌ و سردرد می‌توان‌ صبح‌ وشب‌ مطابق‌ دستور فوق‌ مصرف‌ نمود.


  • ناراحتی گوارشی
  • سردرد
  • بی قراری
  • بی خوابی
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

  از مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با سالیسیلات‌ها باید خودداری‌ شود. مصرف‌ این‌ فرآورده‌ موجب‌ تشدید اثر سایر داروهای‌ آرام بخش‌ می‌گردد


  قطره‌ آنتی‌  میگرن‌ از عصاره‌ هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ می‌شود:

  • دانه‌ رازیانه ‌30%Foeniculum vulgare
  • ریشه‌ سنبل‌ الطیب ‌30%Valeriana officinalis
  •  پوست‌ ساقه‌ بید  20%Salix alba
  •  برگ‌ بادرنجبویه ‌20%Melissa officinalis

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.