آپروتینین

Aprotinin • Trasylol
 • Gordox

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های قلبی عروقی
  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 20,000IU/1 ml, 10,000IU/ml


   • در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب باز یا پس از آن هستند
   • در بیمارانی که نگهداری بهینه خون در آنان طی عمل جراحی قلب باز در اولویت است
   • در خونریزی های مخاطره آمیز ناشی از زیادی پلاسمین خون

   پیشگیری و درمان خونریزی ناشی از فیبرینولیز بیش از حد
   بالغین: جهت پیشگیری،  200000U   قبل از جراحی از راه وریدی آهسته تزریق می‌شود (سرعت تزریق نباید بیش از 100000 U/min  باشد)، سپس 200000 U  در حین جراحی و پس از آن هر 4 ساعت 200000U   از راه وریدی آهسته یا انفوزیون وریدی تزریق می‌شود. جهت درمان، باید بلافاصله 500000 U  از راه وریدی تزریق شود و سپس هر ساعت 50000 U  از راه وریدی، تا کنترل خونریزی، تجویز می‌شود.


   • حساسیت مفربط نسبت به دارو یا فرآورده‌های گاوی.

   • آمبولی مغزی،  CVA   .
   • ایست قلبی، نارسایی قلبی، تاکیکاردی بطنی، آنفارکتوس میوکارد، فیبریلاسیون دهلیزی، هیپوتانسیون
   • اریتم، کهیر.
   • نفروتوکسیسیتی، نارسایی کلیوی.
   • پنومونی، آپنه، آسم، تنگی نفس، ادم ریوی.
   • توجه: درصورت ایجاد واکنش آلرژیک (اریتم، کهیر و برونکواسپاسم) مصرف دارو باید قطع گردد.

   • مصرف همزمان با هپارین ممکن است موجب طولانی شدن زمان انعقاد خون شود.
   • این دارو می‌تواند اثر داروهای فیبرینولیتیک را مهار کند.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   اطلاعاعتی در این زمینه در دسترس نیست.


   مهارکنندة آنزیمهای پروتئولیتیک است.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Bayer

   Germany

   10.000 IU/ml 50ml

   Solution for injection

   Trasylol

   Aprotinin

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.