آکامپروسات

Acamprosateخواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • جهت کاهش میل به مصرف الکل در افراد وابسته به الکل 

  مقدار 300-600 میلی گرم 3 بار در روز استفاده می شود.


  در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبد و کلیه


  • اسهال
  • تهوع و یا استفراغ 
  • نوسان در میل جنسی
  • خارش بدن
  • بثورات ماکولوپاپولار

  • مصرف دارو باید به محض قطع مصرف الکل شروع شود و تا یک سال ادامه پیدا کند.
  • دارو همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.