آیوهگزول

Iohexol • Iograph
 • Iopaque
 • Omnipaque
 • Opaquesol

  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   • Injection: 240mgI/ml; 300mgI/ml; 350mgI/ml

   • میلوگرافی ناحیه سینه، گردن، کمر و تمامی ستون فقرات (استاندارد یا توموگرافی کامپیوتری)
   • آنژیوکاردیوگرافی
   • آنژیوگرافی
   • آئورتوگرافی
   • آرتریوگرافی
   • ونوگرافی
   • اوروگرافی دفعی
   • توموگرافی کامپیوتری مغز و بدن
   • هرنیوگرافی
   • پانکراتوگرافی برگشتی
   • کولانژیوپانکراتوگرافی برگشتی
   • آرتروگرافی مفصل
   • توموگرافی کامپیوتری شکم
   • رادیوگرافی دستگاه گوارش

   • میلوگرافی: 17-6 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 240-300 ید
   • آنژیوکاردیوگرافی: 75-20 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 350 ید
   • رادیوگرافی بطن ها 60-30 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 350 ید
   • آرتروگرافی انتخابی عروق کرونر: 14-3 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 350 ید
   • آنژیوگرافی: 45-4 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 140
   • آنژیوگرافی شریان های محیطی: 90-10 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml  350 ید
   • ونوگرافی محیطی: 150-20 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 240 ید
   • اوروگرافی دفعی: mg/kg 200-350 از محلول دارو حاوی mg/ml 300-350 ید
   • هرنیوگرافی: 50 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 240 ید
   • پانکراتوگرافی و کولانژیوگرافی برگشتی: 50-10 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 240 ید
   • پرتونگاری مفصل: 15-0.5 میلی لیتر از محلول دارو حاوی mg/ml 240 ید

   • حساسیت به دارو
   • در صورت حساسیت به هر گونه دارو به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. در مورد نوع حساسیت مانند بثورات جلدی، کهیر، تنگی نفس، خس خس سینه، سرفه، تورم صورت، لبها، زبان یا گلو با پزشک خود صحبت کنید.
   • در صورتی که به مواد حاجب حساسیت دارید به پزشک خود اطلاع دهید.
   • در صورتی که به ترکیبات ید دار حساسیت دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.

   • سردرد
   •  گیجی (تزریق اینتراتکال)
   • اسهال گذرا (خوراکی)
   • خواب آلودگی
   •  اشکال در دفع ادرار
   • فتوفوبی
   • احساس گرما
   •  اختلالات دید
   • کاهش اشتها
   •  تهوع و استفراغ

    

   توجه: عوارض جانبی،‌ عموماً به سرعت تجویز و ویسکوزیته دارو،‌ بستگی دارد.


   • موارد حساسیت شدید مانند خس خس سینه، احساس تنگی در قفسه سینه، تب، خارش، خون مردگی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو سریعاٌ به پزشک خود اطلاع دهید.
   • ضربان قلب سریع
   • احساس سرگیجه شدید 
   • تنگی نفس شدید 
   • احساس ضعف در یک سمت بدن
   •  اختلال تفکر یا صحبت کردن
   •  عدم تعادل
   • تاری دید
   • اختلال در ادرار کردن
   • هر گونه بثورات جلدی
   • عدم تغییر در بیماری یا بدتر شدن آن

   • در صورتی که بیمار فنوتیازین مصرف می‌کند،‌ از تجویز داخل نخاعی دارو پرهیز کنید، زیرا می‌تواند موجب بروز صرع شود.
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای یا مهارکننده منوآمین‌ اکسیداز موجب افزایش اثر این داروها می‌شود.

   • تا دو ساعت قبل‌ از تجویز دارو جهت میلوگرافی می‌توانید از رژیم غذایی عادی استفاده نمایید.
   • بعد از انجام میلوگرافی و چند ساعت پس‌ از آن از حرکت خودداری نمایید.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، با این حال بهتر است حداقل 24 ساعت پس‌ از تجویز این دارو، از شیردادن به شیرخوار خودداری شود.


   ماده حاجب منومریک غیریونی ید‌دار


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Ge Healthcare

   Norway (Ireland)

   350mgI/ml

   Injection

   Omnipaque

   Iohexol

   Ge Healthcare

   Norway (Ireland)

   300mgI/ml

   Injection

   Omnipaque

   Iohexol

   Ge Healthcare

   Norway (Ireland)

   240mg I/ml,

   Injection

   Omnipaque

   Iohexol

   داروپخش

   Iran

   350mg I/ml

   Vial

   Iograph

   Iohexol

   داروپخش

   Iran

   350mg I/ml

   Amp

   Iograph

   Iohexol

   داروپخش

   Iran

   300mg I/ml

   Amp

   Iograph

   Iohexol

   داروپخش

   Iran

   240mg I/ml

   Amp

   Iograph

   Iohexol

   ابوریحان

   Iran

   350mg I/ml

   Vial

   Iograph

   Iohexol

   ابوریحان

   Iran

   300mg I/ml

   Vial

   Iograph

   Iohexol

   ابوریحان

   Iran

   240mg I/ml

   Vial

   Iograph

   Iohexol

   ابوریحان

   Iran

   240mg I/ml

   Vial

   Iograph

   Iohexol

   داروسازی شهید قاضی

   Iran

   350mg/ml 300mg/ml

   Injection Solution

   Opaquesol

   Iohexol

   داروسازی شهید قاضی

   Iran

   240mg/ml 300mg/ml

   Injection Solution

   Opaquesol

   Iohexol

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.