آیوپانوئیک اسید

Iopanoic Acid • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  (Tablet: 500g (66.68% Iodine


  • پرتونگاری کیسه صفرا در مواردی که تشخیص بعد از التراسونوگرافی قطعی نباشد
  • نمایان سازی مجرای صفراوی
  • درمان بیماری گریوز در صورتی که درمان های رایج منع مصرف داشته یا تصحیح سریع تیروتوکسیکوز لازم باشد

  بالغین

  • پرتونگاری کیسه صفرا: 3 گرم در 2 شب متوالی
  • درمان بیماری گریوز: 500 میلی گرم تا 1 گرم در روز

   

  کودکان

  • تا 13 کیلوگرم: mg/kg 150
  • بین 13 تا 23 کیلوگرم: 2 گرم
  • 23 کیلوگرم به بالا: 3 گرم

  • بیماریهای شدید کبد و کلیه
  • اختلال شدید عملکرد کلیه

  • خارش
  •  بثورات جلدی
  •  کهیر
  •  اسهال
  • تهوع و استفراغ
  •  سوزش سردل
  • اشکال در ادرار کردن
  • تکرر ادرار
  • خونریزی
  •  اکیموز

  دارو را شب قبل‌ از رادیوگرافی، پس‌ از شام و همراه با آب مصرف کنید و پس‌ از مصرف دارو، به جز آب چیز دیگری نیاشامید و میل نکنید.


  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  ماده حاجب منومریک یونی یددار


  • اوج اثر: 19-14 ساعت.
  • دفع: این دارو از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.