آیوپرومید

Iopromide • Ultravist
 • Vasigraph

  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   Injection: 240mg I/ml; 300mg I/ml; 370mg I/ml


   • آنژیوگرافی، آئورتوگرافی، آرتریوگرافی و ونوگرافی مغز، قلب و عروق
   • اوروگرافی دفعی
   • مقطع نگاری کامپیوتری مغز و بدن

   • آرتریو گرافی مغزی: 50-3 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml300 ید
   • پرتونگاری بطن چپ یا عروق کرونر: 60-3 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml370 ید
   • آرتریوگرافی محیطی: 50-5 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml300 ید 
   • اوروگرافی دفعی: mg/kg 300 از محلول حاوی mg/ml300 ید 
   • CT مغز: 200-50 میلی لیتر (یک جا) یا 200-100 میلی لیتر (انفوزیون) از محلول حاوی mg/ml300 ید

   • حساسیت به دارو
   • در صورتی که به مواد حاجب حساسیت دارید به پزشک خود اطلاع دهید.
   • در صورتی که به ترکیبات ید دار حساسیت دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.

   • سردرد
   • کمر درد
   •  تهوع یا استفراغ
   • سوزش در محل تزریق
   • واکنشهای حساسیتی شدید که به ندرت رخ می دهد

   • موارد حساسیت شدید مانند خس خس سینه، احساس تنگی در قفسه سینه، تب، خارش، خون مردگی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو سریعاٌ به پزشک خود اطلاع دهید.
   • ضربان قلب سریع
   • احساس سرگیجه شدید 
   • تنگی نفس شدید 
   • احساس ضعف در یک سمت بدن، اختلال تفکر یا صحبت کردن، عدم تعادل و تاری دید.
   • اختلال در ادرار کردن
   • هر گونه بثورات جلدی
   • عدم تغییر در بیماری یا بدتر شدن آن

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Bayer Schering Pharma

   Germany

   370mg/ml 50ml

   Vial

   Ultravist 370

   Iopromide

   Bayer Schering Pharma

   Germany

   370mg/ml 100ml

   Vial

   Ultravist 370

   Iopromide

   Bayer Schering Pharma

   Germany

   300mg/ml 100ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

   Bayer Schering Pharma

   Germany

   300mg/ml 20ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

   Bayer Schering Pharma

   Germany

   300mg/ml 50ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

   Bayer Schering

   Germany

   370mgl/ml 50ml

   Vial

   Ultravist 370

   Iopromide

   Bayer Schering

   Germany

   300mgl/ml 100ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

   Bayer Schering

   Germany

   300mgl/ml 20ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

   Bayer Schering

   Germany

   300mgl/ml 50ml

   Vial

   Ultravist 300

   Iopromide

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.