اتامبوتول

Ethambutolداروهای ضد باکتری

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  • همراه با سایر داروهای ضد سل به منظور کاهش احتمال بروز مقاومت به سایر داروها 

  • در بزرگسالان و کودکان با سن بیش از 6 سال 15-25 mg/kg/day استفاده می شود. 
  • در درمان تحت نظارت 30mg/kg سه بار در روز یا 45mg/kg دو بار در روز مصرف می شود.

  • در کودکان کم سن
  • بیماران مبتلا به التهاب عصب بینایی و دید ضعیف

  • اختلالات بینایی
  • کهیر 
  • خارش
  • ضایعات پوستی
  • کاهش پلاکت خون

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Ethambutol Ethambutol Tablet 400mg ایران ایران دارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.