اتاکرینیک اسید

Ethacrynic Acidداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  • برای درمان ادم
  •  کم ادرای ناشی از نارسایی کلیوی

  • بزرگسالان: ابتدا 50-100 میلی گرم در روز به صورت یک نوبتی یا در نوبت های منقسم مصرف می شود که برحسب نیاز 25-50 میلی گرم در روز به مقدار شروع اضافه می شود. به عنوان مقدار نگهدارنده، براساس نیاز بیمار، معمولا 50-200 میلی گرم در روز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف تا 400 میلی گرم در روز است.
  • کودکان: ابتدا25 میلی گرم در روز مصرف می شود که برحسب نیاز 25 میلی گرم در روز به مقدار شروع اضافه می شود. مقدار نگهدارنده این دارو براساس نیاز بیمار تنظیم می گردد.

  • کاهش سدیم، پتاسیم و منیزیوم خون
  • آلکالوز 
  • افزایش دفع کلسیم
  • افت فشار خون
  • تهوع
  • اختلالات گوارشی
  • افزایش اوره خون
  • نقرس
  • افزایش قند خون
  • افزایش موقت غلظت کلسترول و تری گلیسیرید پلاسما 

  • مصرف همزمان لیتیم با اسید اتاکرینیک ممکن است موجب بروز مسمومیت ناشی از لیتیوم شود.
  • احتمال بروز مسمومیت گوشی و کلیوی در صورت مصرف همزمان اسید اتاکرینیک با سایر داروهای سمی برای کلیه و گوش ممکن است اقزایش یابد.
  • در صورت مصرف همزمان داروهای کاهنده پتاسیم خون با این دارو، خطر بروز افت شدید پتاسیم خون افزایش می یابد.
  • اثزات ضد انعقادی داروهای ضد انعقاد در صورت مصرف همزمان با اسید اتاکرینیک ممکن است افزایش یابد.

  • این دارو پرفشاری خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. لذا مصرف طولانی مدت آن ممکن است ضروری باشد.
  • در طول مصرف این دارو، احتمال بروز کاهش پتاسیم خون وجود دارد، ممکن است مصرف مکمل های پتاسیم ضروری باشد.
  • در ایستادن به مدت طولانی ، انجام فعالیت بدنی یا در هوای گرم، به علت اثر کاهنده فشار خون در حالت ایستاده، باید احتیاط شود.
  • در صورتی که برنامه مصرف دارو یک بار در روز باشد، به منظور جلوگیری از تکرر ادرار در طول شب، این دارو باید در هنگام صبح مصرف شود.
  • اگر اسید اتاکرینیک به رژیم درمانی زیادی فشار خن اضافه شود، به منظور جلوگیری از کاهش شدید فشار خون، کاهش مقدار مصرف سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است ضروری باشد.
  • در صورتی که کم ادرای با حداکثر مصرف این دارو به مدت 24 ساعت ادامه داشته باشد، توصیه می شود مصرف دارو قطع گردد.

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.