اتریفاید استارچ

Etherified Starchمحصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • افزایش و حفظ حجم خون در شوک های ناشی از سوختگی یا سپتی سمی یا خونریزی 

  از طریق انفوزیون داخل وریدی تا حداکثر 1500میلی لینر در روز مصرف می شود.


  • خارش
  • افزایش آمیلاز سرم
  • واکنش های حساسیتی شدید
  • افزایش گذرای زمان خونریزی

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.