اتیدرونیت

Etidronateداروهای استخوان ساز

 • بیماری های بافت همبند و استخوان

  داروی با نسخه

  Scored Tablets: 200 mg


  • بیماری پاژة علامت‌دار
  • اسیفیکاسیون هتروتوپیک در ضایعات نخاعی
  • اسیفیکاسیون هتروتوپیک بعداز تعویض کامل هیپ

  بیماری پاژة علامت‌دار

  • بالغین : روزانه 5 mg/kg  از راه خوراکی به‌صورت دوز منفرد 2 ساعت قبل‌از غذا همراه آب تجویز می‌شود. بیمار تا 2 ساعت بعداز مصرف دارو نباید از غذا، شیر و فرآورده‌های آن، آنتی‌اسیدها یا ویتامین‌های حاوی مکمل‌های معدنی استفاده نماید. در موارد شدید بیماری، می‌توان تا 10 mg/kg  در روز تجویز نمود . در این صورت دورة درمان نباید از 6 ماه بیشتر گردد. حداکثر دوزاژ دارو 20 mg/kg  در روز است و این دوز نباید بیش‌از 3 ماه ادامه یابد.

  اسیفیکاسیون هتروتوپیک در ضایعات نخاعی

  • بالغین : ابتدا، روزانه 20 mg/kg  از راه خوراکی، به‌مدت دوهفته تجویز می‌شود. سپس با دوز 10 mg/kg  در روز به‌مدت 10 هفته ادامه می‌یابد.کل دورة درمان 12 هفته است.

  اسیفیکاسیون هتروتوپیک بعداز تعویض کامل هیپ

  • بالغین : روزانه 20 mg/kg  از راه خوراکی، به‌مدت یکماه قبل‌از تعویض کامل هیپ و 3 ماه بعداز آن تجویز می‌شود.

  • حساسیت مفرط نسبت به دارو 
  • استئومالاسی واضح

  • اسهال، تهوع، یبوست، استوماتیت (این عوارض بیشتر در دوزهای بالاتر از 20 mg/kg  در روز دیده می‌شوند).
  • افزایش درد استخوان، افزایش خطر شکستگی، افزایش سطح فسفات سرم، تب، تنگی‌نفس، تشنج، اختلال عملکرد کبد، واکنشهای حساسیتی.

  مورد خاصی گزارش نشده است.


  • دارو را به‌صورت دوز منفرد و با معدة خالی 2 ساعت قبل‌از غذا، همراه با یک لیوان آب یا آب‌میوه مصرف  نمائید.
  • درصورت بروز عوارض شدید گوارشی، دارو را به‌صورت دوزهای منقسم مصرف نمائید.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر: اثر مهارکنندة متابولیسم استخوان: اگرچه مکانیسم دقیق اثر دارو شناخته نشده است، به‌نظر می‌رسد اتیدرونات باعث جذب کریستال‌های هیدروکسی آپاتیت در استخوان می‌شود و از این طریق مانع رشد آنها می‌گردد. همچنین این دارو باعث کاهش تعداد استئوکلاست‌ها در استخوان می‌گردد.


  • نیمه عمر: 6 ساعت.
  • دفع: این دارو به‌طور عمده از طریق ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.