اتیلن دی آمین تترامتیلن فسفونات

177Lu-Ethylenediamine Tetramethylene Phosphonate (177Lu-EDTMP) • بیماری های بافت همبند و استخوان
 • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها

  داروی با نسخه

  • کاهش دردهای استخوانی در بیمارانی با پروستات متاستاتیک و سرطان سینه

  مقدار 60-40 میکروکوری تا حداکثر 4 میلی کوری طی 1 تا 2 دقیقه تزریق داخل وریدی می شود.


  • عوارض گوارشی (اسهال)
  • عوارض خونی (کاهش هموگلوبین، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی)
  • ایمونولوژیک (بیماری عفونی)
  • عوارض قلبی - عروقی (آریتمی)

  به علت تضعیف مغز استخوان بهتر است همزمان با شیمی درمانی یا رادیوتراپی مصرف نشود.


  شمارش سلول های خون محیطی حداقل یک هفته در میان و به مدت 4-3 ماه بعد از تجویز توصیه می شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.