ارلوتینیب

Erlotinib • Erlova
 • Tarceva

  آنتی نئوپلاستیک

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Tablet: 100mg, 150mg


   • در درمان سرطان متاستاتیک پانکراس همراه با جمسیتابین 
   • درمان سرطان ریه non-small cell متاستاتیک یا locally advanced که به شیمی درمانی قبلی پاسخ نداده اند.
   • به صورت مونوتراپی برای درمان نگهدارنده سرطان ریه، پس از 4 دوره شیمی درمانی با پایه مشتقات پلاتین مصرف می شود.

   • در درمان سرطان ریه non- small cell مقدار 150میلی گرم در روز 
   • در سرطان پانکراس 100میلی گرم در روز همراه با جمسیتابین

   • اسهال
   • درد شکم
   • سو هاضمه
   • نفخ
   • بی اشتهایی
   • افسردگی
   • نوروپاتی
   • سردرد
   • خستگی
   • لرز
   • خارش
   • کونژکتیویت
   • خشکی پوست
   • سوراخ شدگی معدی- روده ای
   • بیماری بافت بینابینی ریه
   • توجه: در یورت بروز علائمی نظیر تنگی نفس، سرفه،تب، نارسایی کبدی، سوراخ شدگی یا زخم قرنیه، سندرم استیونس جانسون و نکرولیز سمی پوست مصرف دارو باید قطع شود.

   ارلوتینیب با مهارکننده های پمپ پروتون، کاربامازپین، ریفامپین، اریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول،نفازودون، رانیتیدین و کینیدین تداخل دارد.


   • دارو با معده خالی، یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت پس از غذا، یک بار در روز و در ساعت معین میل شود.
   • مصرف ارلوتینیب با مصرف داروهای پایین آورنده اسیدیته معده نظیر فاموتیدین، امپرازول و آنتی اسیدها دو ساعت فاصله داشته باشد.

   گروه D:     
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Erlotinib Erlova Tab 150mg ایران اسوه
   Erlotinib Tarceva Tab

   100mg

   150mg

     Roche Pharma

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.