اریترومایسین+بنزوئیل

Erythromycin+Benzoyl • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Topical Gel: Erythromycin 3% + Benzoyl Peroxide 5%


  • درمان موضعی آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط

   روزانه دو بار ژل موضعی بر روی ناحیه مبتلا مالیده می‌شود. پاسخ به درمان باید 8-6 هفته بعد ارزیابی شود


  • خشکی پوست
  •  سوزش
  •  حساسیت به نور
  • خارش

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  با احتیاط مصرف شود.


  ترکیب آنتی‌ بیوتیک ماکرولید و مشتقات اسید بنزوئیک


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.