اریترومایسین چشمی و موضعی

Erythromycin (topical , Ophthalmic) • Akne-Mycin
 • Erycette
 • EryDerm
 • Erymax
 • Ery-Sol
 • Erythra-Derm
 • Staticin
 • T-Stat
 • Theramycin Z

  داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

  • بیماری های چشم
  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Ointment: 0.5%
   Topical Gel: 2%
   Topical Gel: 4%
   Topical Solution: 2%
   Topical Solution: 4%


   چشمی:

   • عفونتهای سطحی چشم نظیر عفونت ملتحمه و قرنیه یا عفونت قرنیه ناشی‌از ارگانیسمهای حساس

   موضعی:

   • درمان موضعی آکنه ولگاریس

   چشمی:
   عفونتهای سطحی چشم نظیر عفونت ملتحمه و قرنیه یا عفونت قرنیه ناشی‌از ارگانیسمهای حساس

   • بالغین وکودکان: یک لایة نازک به طول 1.25 cm  روزی دو بار یا بیشتر بر روی ملتحمه مالیده می‌شود. 

   موضعی:

   • بالغین و کودکان: روزانه دو بار از ژل موضعی یا محلول موضعی 2% بر روی ناحیه مبتلا مالیده می‌شود. دورة درمان 8-10 هفته است.

   • حساسیت پوستی
   • خشکی
   • قرمزی
   • اریتما

   • موضعی:  قبل‌از مصرف دارو، پوست ناحیه مبتلا را با آب و صابون بشوید و خشک نماید.
   • علیرغم مشاهده بهبودی ضایعات، دوره درمان را کامل نماید
   • از مصرف دارو در مخاط دهان و دور چشم خودداری نماید

   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   این دارو در شیر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   ایران ناژو

   Iran

   0.5%

   Tablet

   ERYTHROMYCIN-NAJO

   Erythromycin (Ophthalmic)

   شرکت لابراتوارهای سینا دارو

   Iran

   0.5%

   Eye Ointment

   Erythrolidine

   Erythromycin (Ophthalmic)

              

   سپیداج

   Iran

   4%

   Topical Solution

   ERYTHROMYCIN-SEPIDAJ

   Erythromycin (Topical)

   ایران ناژو

   Iran

   2%

   Topical Solution

   ERYTHROMYCIN-NAJO

   Erythromycin (Topical)

   حکیم

   Iran

   2% 4%

   Topical gel

   ERYTHROMYCIN-HAKIM

   Erythromycin (Topical)

   حکیم

   Iran

   2% 4%

   Topical Solution

   ERYTHROMYCIN-HAKIM

   Erythromycin (Topical)

   سپیداج

   Iran

   2%

   Topical Solution

    

   Erythromycin (Topical)

   شرکت داروسازی کیش مدیفارم

   Iran

   2% 4%

   Topical Solution

    

   Erythromycin (Topical)

   شرکت داروسازی کیش مدیفارم

   Iran

   2% Topical 4% Topical

   Gel

    

   Erythromycin (Topical)

   شرکت داروسازی بهوزان

   Iran

   4%

   Topical Solution

   Erythromycin Behvazan

   Erythromycin (Topical)

   شرکت داروسازی پاک دارو

   Iran

   2% 4%

   Solution

   Erythromycin Pak Darou

   Erythromycin (Topical)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.