ازتیمایب

Ezetimibe • Ezetichol
 • Ezetex
 • Zetia
 • Ezital
 • Ezited
 • Reabchol
 • Zetrobiol

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Tablets: 10 mg

    


   • کاهش کلسترول LDL و آپولیپوپروتئینB


   بالغین: روزانه 10 mg  از راه خوراکی تجویز ‌می‌شود.


   حساسیت مفرط نسبت به این دارو یا اجزای آن.


   • سرگیجه، خستگی، سردرد.
   • درد قفسة‌ سینه.
   • فارنژیت
   • سینوزیت.
   • آرترالژی، درد پشت.
   • سرفه.
   • عفونت ویروسی.

   • احساس تنگی نفس یا سنگینی در قفسه سینه، تب، خارش، سرفه های شدید، آبی شدن رنگ پوست ، تورم صورت، لبها، زبان و گلو 
   • درد شدید عضلانی یا ضعف 
   • تیره شدن ادرار، زردی پوست یا چشمها
   • ایجاد هرگونه جوش در سطح پوست 
   • عدم بهبودی یا احساس بدتر شدن

   • کلستیرامین باعث کاهش سطح سرمی این دارو می‌گردد. درصورت نیاز به تجویز همزمان باید این دارو را 2 ساعت قبل یا 4 ساعت بعد‌از کلسیترامین تجویز نمود.
   • سیکلوسپورین، جم‌فیبرازیل و فنوفیبرات ممکن است باعث افزایش سطح سرمی این دارو شوند.
   • مصرف همزمان با فیبرات‌ها، ممکن است باعث افزایش ترشح کلسترول به داخل صفرا شود. از مصرف همزمان اجتناب نمایید.

   • دارو را می‌توان قبل یا بعد‌از غذا تجویز کرد.
   • درصورت بروز حاملگی، سریعاً پزشک را در جریان قرار دهید.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

    


   مکانیسم اثر: اثر ضد‌لیپیدمی: این دارو مانع جذب کلسترول در رودۀ کوچک ‌می‌شود. همچنین باعث کاهش ذخیره کلسترول کبد و افزایش کلیرانس کلسترول از خون می‌گردد.


   نیمه عمر: 22 ساعت


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   تهران دارو

   Iran

   10mg

   tablet

   Zimoted

   Ezetimibe

   البرز دارو

   Iran

   10mg

   tablet

   Ezital

   Ezetimibe

   جالینوس

   Iran

   10mg

   tablet

   Ezetimibe-Jalinous

   Ezetimibe

   آریا

   iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe-Arya

   Ezetimibe

   عبیدی

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe-Abidi

   Ezetimibe

   اکسیر

   Iran

   10mg

   tablet

   Ezetimibe- Exir

   Ezetimibe

   پارس دارو

   Iran

   10mg

   tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   زهراوی

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   داروپخش

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   N/A

   N/A

   N/A

   N/A

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   سبحان

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetex

   Ezetimibe

   N/A

   N/A

   N/A

   N/A

   Ezetex

   Ezetimibe

   شهر دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe SHD

   Ezetimibe

   مهر دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   شرکت داروسازی کیش مدیفارم

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   شرکت داروسازی آریا

   N/A

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe Arya

   Ezetimibe

   شرکت داروسازی مهردارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetimibe

   Ezetimibe

   داروسازی ابوریحان

   ایران

   10mg

   Oral Tablet

   Reabchol

   Ezetimibe

   شرکت باختر بیوشیمی

   Iran

   10mg

   Tablet , Round, Scored

   Zetrobiol

   Ezetimibe

   شرکت داروسازی اسوه

   Iran

   10mg

   Tablet

   Ezetichol

   Ezetimibe

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.