استرپتوکیناز

Streptokinaseداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 250,000IU, 750,000IU,1,500,000IU


  • انفارکتوس حاد قلبی
  • ترومبوز وریدهای عمقی
  • آمبولی ریوی
  • ترومبوآمبولی حاد شریانی
  • شانت های شریانی- وریدی حاوی لخته

  بزرگسالان:

  • درمان سکته ی قلبی حاد( شروع طی 12 ساعت پس از شروع علائم) از راه انفوزیون وریدی 1500000 واحد طی یکساعت 
  • دردرمان ترومبوز یا آمبولی شریانی ، ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی :250000 واحد به عنوان مقدار بارگیری طی 30 دقیقه انفوزیون وریدی می شود و سپس 100000 واخد در ساعت به صورت انفوزیون مداوم برای 12-72 ساعت بسته به شرایط بیمار و پارامترهای لخته ای مصرف می گردد.
  • ترومبوز شریان کرونر از راه وریدی 1500000 واحد طی یک ساعت از راه داخل شریانی. ابتدا 20000 واحد و سپس 2000واخد در ساعت به مدت یک ساعت تزریق می شود.

  کودکان:

  • مقدار 3500-4000واحد به ازای هر کیلوگرم طی 30 دقیقه و به دنبال 1000-1500 واحد به ازای هر کیلوگرم در ساعت انفوزیون می شود.

  • زخمهای اولسراتیو
  •  خونریزی فعال داخلی
  • ترومای اخیر با احتمال صدمات احشای داخلی
  • بدخیمی‌های احشایی یا اینتراکرانیال
  •  کولیت اولسراتیو
  •  دیورتیکولیت
  •  هیپرتانسیون شدید
  • نارسایی حاد یا مزمن کلیه یا کبد
  •  هیپوکوآگولاسیون کنترل‌نشده
  •  بیماریهای مزمن ریوی همراه با تشکیل کاویته
  •  بیماریهای روماتیسمی دریچه‌های قلب
  •  آمبولی اخیر مغزی
  • ترومبوز و هموراژی
  •  رتینوپاتی هموراژیک دیابتیک

  • کاهش یا افزایش گذرای فشارخون
  • دیس‌ریتمی‌های بطنی
  • کهیر
  •  اکیموز
  • ادم اطراف چشم
  •  خونریزی از لثه
  • تهوع
  • خونریزی خودبخودی
  • خونریزی از محل تروما
  • فلبیت در محل تزریق
  • واکنش افزایش‌حساسیت
  •  تب
  •  ‌آنافیلاکسی
  •  دردهای عضلانی ـ استخوانی
  • اشکال در تنفس
  •  برونکواسپاسم
  •  ادم آنژیونوروتیک
  • هماچوری
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش آلرژیک و یا خونریزی شدید، مصرف دارو باید قطع گردد.

  • مصرف همزمان دارو با ضدانعقادها ـ سفامندول، موکسالاکتام، پلیکامایسین یا داروهای مؤثر بر فعالیت پلاکت نظیر آسپیرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و دی‌پریدامول باعث افزایش خطرخونریزی می‌گردد.

  • بروز واکنشهای شدید حساسیتی (راش، تنگی‌نفس)، خونریزی یا خونمردگی را گزارش نمایید.
  • لازم است در رختخواب استراحت نمایید و جهت پیشگیری از آسیب فعالیت خود را کاهش دهید.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  اگرچه ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  اثر ترومبولیتیک :

  این دارو ترومبولیز را توسط فعال ساختن پلاسمینوژن تحریک می‌کند.


  • نیمه عمر: 23 دقیقه
  • دفع: این دارو بوسیلة آنتی‌بادی‌ها و سیستم رتیکولواندوتلیال از جریان خون برداشت می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  بسته بندی

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  CSL Behring

  Germany

  Vial

  500000IU

  750000IU

  Lyophilized powder for injection solution

  Streptase

  Streptokinase


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.