اسموپرازول

Esomeprazole • Emozul
 • Esbiozole
 • Eso-cap
 • Esoflux
 • Esonex
 • Ezonium
 • Maxoprazol
 • Nexiose
 • Nexipharm
 • Nexitor
 • Nexium
 • Protolock
 • Protonexium

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی با نسخه

   Capsule/Tablet: 20mg, 40mg


   • درمان زخم های خوش خیم معده و دوازدهه
   • زخم های وابسته به هلیکوباکترپیلوری
   • سندرم زولینگر-الیسون
   • به منظور کاهش اسید معده در جراحی
   • پیشگیری و درمان کوتاه مدت بازگشت محتویات معده به مری 

   • در درمان زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکترپیلوری 20 میلی گرم دو بار در روز 
   • در زخم معده مرتبط با مصرف NSAID یک بار در روز 20 میلی گرم برای 4-8 هفته
   • برای پروفیلاکسی در افراد پرخطر برای مشکلات گوارشی که نیاز به مصرف طولانی NSAID دارند 20 میلی گرم یک بار در روز 
   • در بیماری ریفلاکس معده به مری ( در حضور التهاب مری) ، 40 میلی گرم یک بار در روزبرای 4 هفته
   • برای درمان علامتی بیماری ریفلاکس معده به مری( بدون التهاب مری) 20 میلی گرم یک بار در روز برای 4 هفته 
   • در درمان سندرم زولینگر-الیسون با 40 میلی گرم دو بار در روز شروع و تنظیم مقدار دارو براساس پاسخ بیمار صورت می گیرد.

   • سردرد
   • اسهال
   • بثورات جلدی
   • خشکی دهان
   • اختلالات گوارشی
   • کهیر
   • سرگیجه
   • ناتوانی جنسی
   • آشفتگی

   این دارو یک مهار کننده ایزوآنزیمهای کبدی است و می تواند با داروهایی که سوبسترای این آنزیم هستند تداخل داشته باشد.


   دارو حداقل یک ساعت قبل از غذا ( صبحانه) مصرف شود.


   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
   Esomeprazole  Maxoprazol Tablet

   20mg

   40mg

   ایران سامی ساز
   Esomeprazole  Ezonium Capsule

   20mg

   40mg

   ایران عبیدی

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.