اسپیرامایسین

Spiramycinداروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

   Tablets: 500 mg


  • عفونتهای ناشی‌از ارگانیسمهای حساس از جمله عفونت های ناشی از کریپتوسپوریدیوم و توکسوپلاسما

  • بزرگسالان: به عنوان ضد باکتری 1-2 گرم دو بار در روز، که در عفونت های شدید این مقدار به 2-2.5 گرم دو بار در روز افزایش می یابد.
  • کودکان: به عنوان ضد باکتری در کودکان با وزن 20 کیلوگرم و بیشتر 25mg/kg دو بار در روز می باشد.

  • اختلالات گوارشی 
  • واکنش های پوستی ناشی از حساسیت مفرط به دارو

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


  اثر آنتی‌بیوتیکی :

  این دارو یک باکتریواستاتیک از دستة‌ ماکرولیدها است و موجب مهار سنتز پروتئین در باکتری می‌شود.


  دفع: این دارو به‌طور عمده از راه مدفوع دفع می‌شود، مقادیر ناچیزی از دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.