اسکوپولامین

Scopolamine • Transderm-Scop

  • بیماری های گوارشی

   داروی با نسخه

   Patch/ Extended Release: 1 mg/72 h


   • پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی‌ از بیماری حرکت

   بالغین: یک پچ ترانس‌ درمال 4 ساعت قبل ‌از حرکت در زیر گوش چسبانده می‌شود.


   • گلوکوم زاویه بسته
   • یوروپاتی انسدادی
   • بیماری‌های انسدادی دستگاه گوارش
   • آسم
   • بیماری های مزمن ریوی
   • میاستنی‌گراو
   • ایلئوس پارالیتیک
   • آتونی روده
   • ناپایداری قلبی ـ عروقی در خونریزی حاد
   • مگاکولون توکسیک

   • بی‌قراری
   • تحریک‌ پذیری
   • سرگیجه
   • خواب ‌آلودگی
   • سردرد
   • کنفوزیون
   • توهم
   • تاکیکاردی
   • طپش قلب
   • بثورات جلدی
   • خشکی پوست
   • برافروختگی
   • تاری دید
   • فتوفوبی
   • خشکی دهان
   • یبوست
   • اشکال در تخلیه ادرار
   • احتباس ادرار
   • تب

   • مصرف همزمان این دارو با داروهای تعضیف‌ کننده سیستم اعصاب مرکزی باعث افزایش اثرات تضعیف CNS این داروها می‌گردد.
   • مصرف همزمان این دارو، سطح سرمی دیگوکسین را افزایش می‌دهد.
   • در صورت مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای آنتی‌کولینرژیک، احتمال مسمومیت با این داروها افزایش می‌یابد.
   • تجویز همزمان این دارو با فرآورده‌های خوراکی حاوی پتاسیم، احتمال بروز زخم‌های دستگاه گوارش ناشی‌از پتاسیم را افزایش می‌دهد.

   • بعد از چسباندن پچ اینترادرمال دست خود را بشویید.
   • در هر نوبت فقط از یک پچ اینترادرمال استفاده نمایید.
   • این دارو به‌ مدت 72 ساعت تأثیر دارد. بعد از برطرف شدن نیاز، پچ اینترادرمال را از روی پوست بردارید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد و ممکن است باعث بروز مسمومیت در شیرخوار شود. از تجویز این دارو در دوران شیردهی خودداری نمائید. این دارو همچنین ممکن است باعث کاهش ترشح شیر نیز شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر ضدموسکارینی: این دارو اثرات موسکارینی استیل‌کولین را مهار می‌نماید و باعث کاهش حرکات دستگاه گوارش و بلوک عصب واگ می‌گردد.


   دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.