اسید سالیسیلیک

Salicylic Acid • بیماری های پوست

  داروی بدون نسخه

  Plaster: 12- 40%


  • کنترل درماتیت سبورئیک بدن و پوست سر
  • شوره سر و سایر بیماری های پوسته ریز


  روزی چند نوبت بر حسب نیاز در محل مورد نظر استفاده می شود.


  تحریک موضعی


  • دارو را بیش‌ از دوز تجویز شده مصرف ننمایید.
  • بیمار باید از تماس این دارو با چشم و سایر سطوح مخاطی خودداری نماید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  به دلیل احتمال جذب سیستمیک، مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.