اسید نیکوتینیک

Nicotinic Acid • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها
 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Tablet: 25 mg, 100 mg, 500 mg


  • پیشگیری و درمان کمبود ویتامین B3
  • درمان زیادی چربی خون

  • درمان کمبود ویتامین: مقدار مصرف بر اساس شدت کمبود تعیین می شود.
  • درمان زیادی چربی خون: ابتدا 1 گرم تا 3 بار در روز مصرف می شود که بر حسب نیاز هر 4-2 هفته، 500 میلی گرم در روز به مقدار مصرف اضافه می شود. به عنوان نگهدارنده 2-1 گرم سه بار در روز مصرف می شود.

  • برافروختگی
  • سرگیجه
  • سردرد
  • تپش قلب
  • خارش
  • تهوع
  • استفراغ 
  • نارسایی کبد
  • بثورات جلدی

  • از آنجایی که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
  • به عنوان پایین آورنده چربی خون، به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.