امپرازول

Omeprazole • Chemozole
 • Exiprazole
 • Gastromex
 • Meprazon
 • Merazole
 • Omebiozole
 • Omeprakim
 • Omezol
 • Pilozec
 • Ultop

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی با نسخه

   • زخم های وابسته به هلیکوباکتر پیلوری
   • سندرم زولینگر- الیسون
   • کاهش اسید معده در جراحی 
   • پیشگیری کوتاه مدت بازگشت محتویات معده به مری


   • زخم های خوش خیم معده و دوازدهه: 20 میلی گرم در روز به مدت 4 تا 8 هفته.
   • زخم های گوارشی همراه با هلیکوباکتر پیلوری: مقدار فوق همزمان با آنتی بیوتیک مصرف شود.
   • سندرم زولینگر- الیسون: درمان با مقدار اولیه 40 میلی گرم در روز شروع می شود. مقدار معمول در چنین مواردی 120-20 میلی گرم در روز می باشد.
   • کاهش اسید معده پیش از جراحی: ابتدا 60 میلی گرم در عصر روز قبل از جراحی مصرف می گردد و 6-2 ساعت قبل از جراحی 40 میلی گرم دیگر مصرف می شود.
   • بازگشت محتویات معده به مری: 20 میلی گرم در روز به مدت 8-4 هفته.

   • سردرد
   • اسهال
   • بثورات جلدی
   • خشکی دهان
   • کهیر
   • سرگیجه
   • ناتوانی جنسی
   • آشفتگی

   • مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی مانند وارفارین سبب افزایش اثر وارفارین می شود.
   • مصرف همزمان این دارو با دیازپام و داروهای ضدصرع مانند فنی توئین سبب افزایش اثر این داروها می شود.

   • در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و کهیر طی درمان به پزشک مراجعه شود.
   • در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف این دارو باید خودداری شود.
   • کپسول باید نیم ساعت قبل از غذا و ترجیحاً در صبح مصرف شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Omeprazole   Capsule 20mg Iran داروسازی خوارزمی
   Omeprazole   Capsule 20mg Iran داروسازی اسوه

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.