انسولین زینک

Insulin Zincداروهای ضد دیابت

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Injection: 100 I.U./ml


  بالغین : مطابق دستور پزشک، مقدار مورد نیاز تعیین و 60-30 دقیقه قبل‌از صبحانه از راه زیرجلدی 

  جهت اطلاعات بیشتر به داروی انسولین مراجعه نمائید.


  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.