انفلوران‌

Enfluraneبیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  • بعنوان‌ بیهوش‌ کننده‌ برای‌ القاء و ادامه‌ بیهوشی‌ مصرف‌ می‌شود. 
  • با مقادیر مصرف‌ کم‌ به‌ عنوان‌ ضد درد در اعمال‌ جراحی‌ زنان‌ و زایمان‌ 
  • برای‌ اعمال‌ جراحی‌ که‌ در آنها به‌ بیهوشی‌ کامل‌ بیمار نیاز نیست‌

  برای‌ القاء بیهوشی‌ درجراحی‌ ها مقدار مصرف‌ دارو باید برای‌ هربیمار جداگانه‌ تعیین‌ شود. به‌ عنوان‌ ادامه‌ دهنده‌ بیهوشی‌ 3 ـ 0.5درصد در مخلوطا کسیژن‌ و نیتروزاکساید استنشاق‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ داروی‌ همراه‌ در اعمال‌ جراحی‌ زنان‌ ـ زایمان‌ 1 ـ 0.5درصد و برای‌ زایمان‌ واژینال‌ 1 ـ 0.25درصد استنشاق‌ می‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ برای‌ القاء بیهوشی‌ 4.5% وبه‌ عنوان‌ ادامه‌ دهنده‌ بیهوشی‌ 3% در هوا، اکسیژن‌ یا مخلوط اکسیژن‌ و نیترواکساید است‌. مقدار مصرف‌ دارو در کودکان‌ باید برای‌ هر بیمار به‌ طور جداگانه‌ تعیین‌ شود.


  • درصورت‌ وجود هیپرترمی‌ بدخیم‌ یا سابقه‌ ابتلاء به‌ آن‌ و درافراد مستعد حملات‌ صرعی‌ نباید مصرف‌ شود.

  • آمینوگلیکوزیدها
  • خون‌ حاوی‌ ترکیبات‌ ضد انعقاد سیترات‌ (در صورت‌ انتقال‌ مقادیر زیاد خون‌)
  • عوامل‌ مهار کننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌
  • کاتکول‌ آمین‌ها (دوپامین‌،اپی‌ نفرین‌، نوراپی‌ نفرین‌)
  • پلی‌ میکسین‌ها
  • لوودوپا 
  • ایزونیازید ممکن‌ است‌ باعث‌ افزایش‌ تولید متابولیت‌ های‌ فلوراید از انفلوران‌ که‌ بالقوه‌ نفروتوکسیک‌ هستند، شود.

  • در صورت‌ مصرف‌ انفلوران‌ برای‌ ادامه‌ بیهوشی‌، توصیه‌ می‌شود مقدار آن‌ بتدریج‌ افزایش‌ یابد.
  • در صورت‌ استفاده‌ از تنفس‌ مکانیکی‌، برای‌ جلوگیری‌ از خطر بروز تشنج‌ و یا تحریک‌ CNS از تنفس‌ بیش‌ از حد باید خودداری‌ شود.
  • انفلوران‌ به‌ دلیل‌ طول‌ اثر کوتاه‌ خود هیچ‌ گونه‌ اثرات‌ ضد دردی‌ قابل‌ توجهی‌ بعد از جراحی‌ ایجاد نمی‌کند. بنابراین‌ برخلاف‌ سایر بیهوش‌ کننده‌ ها ممکن‌ است‌ به‌ مصرف‌ یک‌ داروی‌ ضد درد بعد از پایان‌ جراحی‌ نیاز باشد.

  گروه B:  
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  حدود80  درصد آن‌ به‌ صورت‌ تغییر نیافته‌ ازطریق‌ ریه‌ ها دفع‌ می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.