اورولیموس (1)

Everolimus • Afintor
 • Certican

  مهارکننده های ایمنی

  • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Tablet: 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 5mg


   • پیشگیری از رد پیوند کلیه
   • درمان سرطان پستان پیشرفته
   • درمان تومورهای نورواندوکرین با منشا پانکراس
   • کارسینومای پیشرفته کلیوی
   • آنژیومیولیپومای کلیوی

   • در درمان سرطان پستان پیشرفته HER2 منفی و گیرنده هورمون مثبت، درمان تومورهای نورواندوکرین با منشا پانکراس، درمان بزرگسالان مبتلا به کارسینومای پیشرفته سلول کلیوی و درمان بزرگسالان مبتلا به آنژیومیولیپومای کلیوی و tuberous sclerosis complex مقدار 10 میلی گرم یک بار در روز ( در یک زمالن معین و به طور ثابت همراه با غذا) همراه با یک لیوان آب مصرف می شود.
   • در صورت نارسایی کبدی (ملایم 5-7.5 میلی گرم)، ( متوسط 2.5-5 میلی گرم)، (شدید 2.5 میلی گرم بدون افزایش) مقدار دارو باید تعدیل شود.
   • در درمان subependymal giant cell asterocytoma همراه با tuberous sclerosis مقدار 4.5 میلی گرم بر متر مربع یک بار در روز مصرف می شود.
   • برای پیشگیری از رد پیوند کلیه 0.75 میلی گرم دو بار در روز همراه با مقدار کاهش یافته سیکلوسپورین و پردنیزولون بلافاصله بعد از پیوند مصرف می شود.
   • برای پیشگیری از رد پیوند کبد حداقل 30 روز بعد از عمل پیوند و با مقدار اولیه 1 میلی گرم دو بار در روز توصیه می شود.

   • پنومونیت غیرعفونی
   • عفونت
   • التهاب یا زخم دهانی
   • نارسایی کلیه
   • اختلال در بهبود زخم
   • خستگی مفرط
   • اسهال
   • کاهش اشتها
   • افزایش قند خون
   • افزایش کلسترول
   • افزایش آسپاراتات ترانس آمیناز

   • سیکلوسپورین، ضد قارچ های آزولی، اریترومایسین و وراپامیل باعث افزایش اثرات اورولیموس می شوند.
   • مصرف همزمان آتورواستاتین و ریفامپین باعث کاهش اثرات اوروایموس می شوند.
   • مصرف این دارو همراه با مهار کننده هاب آنزیم مبدل آنژیوتانسین مثل کاپتوپریل خطر بروز آنژیو ادم را افزایش می دهد.
   • در صورت مصرف همزمان با سیکلوسپورین در پیوند کلیه، خطر بروز سمیت کلیوی افزایش می یابد.
   • در صورت مصرف همزمان با تاکرولیموس در پیوند کبد، خطر بروز سکیت کلیوی افزایش می یابد.

   • طی 30 روز بعد از پیوند کلیه، احتمال خطر ترومبوزوریدی و شریانی افزایش می یابد که منجر به رد پیوند می شود.
   • به دلیل احتمال خطر ترومبوز شریان کبدی، اورولیموس را نباید تا 30 روز بعد از پیوند کبد تجویز نمود.
   • در تمام مدت مصرف دارو،آزمون عملکرد کلیه باید انجام و در صورت عدم بهبودی در عملکرد کلیه از سایر داروهای کاهنده دستگاه ایمنی استفاده شود.
   • مصرف اورولیموس در پیشگیری از رد پیوند قلب توصیه نمی شود.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Everolimus Afintor Tablet 5mg سوئیس Novartis
   Everolimus Certican Tablet

   0.25mg

   0.5mg

   0.75mg

   سوئیس Novartis

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.