اورولیموس(2)

Everolimus • Afintor
 • Certican

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Tablet: 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 5mg


   • به عنوان خط دوم درمان کارسینوم پیشرفته سلول کلیوی

   در کارسینوم سلول کلیوی و تومورهای نورواندوکرین با منشا پانکراس 10 میلی گرم در روز مصرف می شود.


   • اسهال
   • خشکی دهان
   • درد شکم
   • اختلالا بلغ
   • بی اشتهایی
   • اختلالا در حس چشایی
   • درد قفسه سینه
   • افزایش فشار خون
   • هیپرلیپدمی
   • هیپرکلسترولمی
   • ادم محیطی
   • پنومونی
   • اضطراب
   • خستگی
   • سردرد
   • بیخوابی
   • هیپرکلسمی
   • هیپوکلسمی
   • دهیدراسیون
   • نارسایی کلیوی
   • اختلالات الکترولیتی
   • درد مفاصل
   • ادم پلک
   • خونریزی از بینی
   • بیماری های ناخن و پوست

   بیمار بدون پوشش مناسب یا ضد آفتاب در معرض نور خورشید قرار نگیرد.


   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.