اوروکیناز

Urokinaseداروهای قلبی و عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 75,000IU,250,000IU


  • اوروکیناز در شانت های شریانی وریدی لخته ای و کانول های وریدی 
  • ترومبولیز در چشم
  • ترومبوز وریدهای عمقی
  • انسداد عروق محیطی


  بزرگسالان:

  • در درمان ترومبوز وریدهای عمقی ابتدا 4400IU/hr در 15 میلی لیتر سدیم کلراید 0.9درصد طی 10 دقیقه انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار 4400IU/kh/hr برای 24-12 ساعت مصرف می شود.
  • در درمان ترومبوآمبولی ریوی حاد ابتدا 4400IU/hr در 15 میلی لیتر سدیم کلراید 0.9درصد طی 10 دقیقه انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار 4400IU/kh/hr برای 12 ساعت مصرف می شود.
  • در ترومبوز شریان کرونر مقدار 6000IU/min از طریق کاتتر تزریق می شود. برای تمیز کردن کاتتر وریدی پس از خروج کاتتر از ورید، کاتتر با محلول حاوی 5000IU/ml پر می شود.

  • بروز خونریزی اخیر
  • تروما
  • جراحی
  • کشیدن دندان
  • اختلالات لخته شدن
  • استعداد خونریزی
  • برش آئورت
  • آنورسیم
  • اغما
  • بیماری ریوی فعال
  • پرفشاری خون شدید
  • پانکراتیت حاد
  • پریکاردیت
  • بیماری کبدی شدید
  • واریس مری

  • تهوع
  • استفراغ
  • خونریزی
  • درد پشت
  • من خونی
  • درد عضلات

  • مصرف همزمان داروهای ضدانعقاد خوارکی یا هپارین با اوروکیناز، به علت افزایش خطر خونریزی به طور کلی توصیه نمی شود.
  • در صورت مصرف همزمان داروهای ضد انحلال فیبرین اثر ترومبولیک این ارو و اثر ضدانحلال فیبرین از بین می رود.

  • محلول تزریقی اوروکیناز باید بلافاصله قبل از مصرف تهیه شود زیرا فراورده فاقد هرگونه ماده محافظ است. باقیمانده مصرف نشده محلول نیز باید دور ریخته شود.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.