اوفلوکساسین (سیستمیک)

Ofloxacin (Systemic) • Oflozin
 • Ofloxir
 • Oflokim
 • Ofloquinol

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های تنفسی
  • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

   داروی با نسخه

   • Tablet: 200mg, 300mg, 400mg

   • عفونت مجاری تنفسی تحتانی، پوست و بافت نرم
   • سوزاک بدون عواقب
   • عفونت های کلامیدیایی یا کلامیدوفیلا شامل التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه و گردن رحم
   • عفونت های مایکوباکتریایی از قبیل جذام 
   • التهاب مزمن پروستات


   • عفونت مجاری ادراری: 400-200 mg  ترجیحاً هر روز صبح.
   • عفونت مجاری تنفسی تحتانی: 400 mg در روز ترجیحاً هر روز صبح که می تواند در صورت لزوم تا 400 mg دو بار در روز افزایش یابد.
   • عفونت های پوست و بافت نرم: 400 mg دو بار در روز.
   • سوزاک بدون عواقب: 400 mg در یک نوبت.
   • التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه و گردن رحم: 400 mg یک بار در روز یا در مقادیر منقسم.
   • التهاب مزمن پروستات: mg 200 دو بار در روز برای 28 روز.

   • بیماران مبتلا به صرع یا دارای سابقه ابتلا به صرع
   • کودکان و نوجوانان

   • سردرد
   • سرگیجه
   • بیخوابی
   • کابوسهای شبانه
   • توهمات
   • ترمور
   • آتاکسی
   • تشنج
   • لتارژی
   • خواب‌آلودگی
   • ضعف
   • خستگی
   • بی‌اشتهایی
   • ترس
   • افسردگی
   • پارستزی
   • طپش قلب
   • فلوتر دهلیزی
   • اکتوپی بطنی
   • سنکوپ
   • هیپرتانسیون
   • آنژین صدری
   • انفارکتوس میوکارد
   • ایست قلبی ـ ریوی
   • ترومبوز مغزی
   • راش
   • خارش
   • کهیر
   • حساسیت به نور
   • برافروختگی
   • کاندیدیاز پوستی
   • اریتم ندوزوم
   • تهوع و استفراغ
   • اسهال
   • خشکی دهان
   • یبوست
   • دیسفاژی
   • پارگی روده
   • طعم نامطبوع در دهان
   • درد مفاصل
   • درد پشت
   • ادم لارنژیال
   • تنگی نفس

   • مصرف همزمان این دارو با سایمتیدین ممکن است باعث افزایش نیمه عمر دارو گردد. 
   • در صورت مصرف همزمان این دارو با تئوفیلین ممکن است غلظت تئوفیلین افزایش یابد. 
   • مصرف همزمان این دارو ممکن است اثرات داروهای ضدانعقادی خوراکی را افزایش دهد.

   • افلوکساسین خوراکی را نباید همراه با غذا تجویز کرد.
   • حداقل دو ساعت قبل و دو ساعت بعداز تجویز افلوکساسین از مصرف مکمل های معدنی و ویتامین‌های حاوی آهن یا روی خودداری کنید.
   • حداقل 4 ساعت قبل و یا دو ساعت بعداز تجویز افلوکساسین از مصرف آنتی‌اسیدهای حاوی منیزیم، آلومینیوم و یا سوکرالفات خودداری نمائید.
   • در صورت بروز اولین نشانه واکنش‌های حساسیتی و یا راش‌های پوستی مصرف دارو را قطع نمائید.
   • در صورت بروز تشنج، مصرف دارو را بلافاصله قطع کنید.
   • مایعات فراوان مصرف نمائید.
   • مصرف این دارو سبب خواب‌آلودگی می‌گردد تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
   • از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

    


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور تولید کننده نام شرکت
   Ofloxacin  Ofloxir Tablet

   mg 200

   300 mg

   Iran اکسیر
   Ofloxacin Oflozin Tablet mg 400 Iran تهران دارو
   Ofloxacin    Ofloxacin DP 

   Tablet

   mg 200

   mg 300

   Iran داروپخش
   Ofloxacin Oflokim Tablet

   mg 200

   mg 300

   Iran حکیم

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.