اولئاکرات‌

Olea -Cratداروهای گیاهی

 • بیماری های قلبی عروقی
 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  • روزی‌ 3 ـ 2 بار، هر بار یک‌ قاشق‌ غذا خوری‌ از اولئاکرات‌ را در یک‌ لیوان‌ آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 15 دقیقه‌ دم‌ کرده‌ پس‌ از صاف‌ نمودن‌ مصرف‌ شود.

  • با مصرف‌ فرآورده‌ های‌حاوی‌ کراتاگوس‌ عوارضی‌ نظیر تهوع‌، خستگی‌، تعریق‌ و بثورات‌ جلدی‌ (روی‌ دست‌) گزارش‌ شده‌ است‌.
  • مصرف‌ مقادیرزیاد این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ ایجاد مسمومیت‌ (برادیکاردی‌، دپرسیون‌ تنفسی‌) نماید.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.