اولوپاتادین (چشمی)

Olopatadine (Ophthalmic) • Olantin
 • Patanol

  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Eye Drop: 5mg/5m


   • احتقان و ورم ملتحمه چشم ناشی از آلرژی های فصلی

   یک قطره از دارو روزی 2 بار در چشم  چکانده شود. حداکثر دوره مصرف دارو 4 ماه است.


   • تحریک موضعی و سوزش چشم
   • علائم مشابه سرماخوردگی
   • فارنژیت

   • این دارو برای درمان تحریک ناشی از لنزهای تماسی نباید استفاده شود.
   • قبل از استفاده از دارو لنز تماسی از چشم خارج شود و حداقل بعد از 10 دقیقه از چکاندن دارو مجدد درچشم قرار داده شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Olopatadine   Eye Drop   Iran داروپخش

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.