اومالیزومب

Omalizumabگشاده کننده های برونش و داروهای ضد آسم

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Injection: 75mg, 150mg


  150-375 میلی گرم هر 4-2 هفته زیرجلدی تزریق می شود.


  • واکنش محل تزریق
  • عفونت ویروسی یا عفونت قسمت فوقانی دستگاه گوارش
  • سینوزیت
  • سردرد
  • فارنژیت
  • واکنش های حساسیتی (کهیر، درماتیت، خارش)
  • واکنش های آنافیلاکتیک

  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.