او آر اس

ORS (Oral Rehydration Salt) • Calorit
 • Rehydromod

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی بدون نسخه

   Solution: (Na 90mmol + K 20mmol
   Cl 65mmol + Citrate10mmole +
   Dextrose 75 mmole)/Liter +

    


   • جبران املاح از دست‌ رفته در اسهال و برای پیشگیری از دهیدراتاسیون

   در شیرخواران حداکثر یک لیتر در 24 ساعت و در کودکان بزرگتر حداکثر یک لیتر در مدت 24-8 ساعت بسته به سن بیمار تجویز می شود.


   • پف کردن پلک ها
   • تشنگی بیش از حد

   نام شرکت

   کشور سازنده

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   پورسینا

   Iran

   Sachet

    

   ORS (Oral Rehydration Solution)

   دارو پخش

   Iran

   Sachet

    

   ORS (Oral Rehydration Solution)

   شفا

   Iran

   Sachet

   Calorit

   ORS (Oral Rehydration Solution)

   شرکت داروسازی مداوا

   Iran

   Powder

   Rehydromod

   ORS (Oral Rehydration Solution)

   روز دارو

   Iran

   Powder, for Solution

    

   ORS (Oral Rehydration Solution)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.