اپتی فیباتاید

Eptifibatide • Clotide
 • Integrilin

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Injection: 0.75mg/ml, 2mg/ml


   • پیشگیری از سکته قلبی در بیماران با آنژین ناپایدار
   • سکته قلبی

   با تزریق ورید 180mcg/kg شروع و سپس با انفوزیون 2mcg/kg/min تا 72 ساعت ( تا 96 ساعت در صورتی که آنژیوگرافی طی درمان انجام شود) ادامه می یابد.


   • خونریزی غیر طبیعی در 30 روز گذشته
   • جراحی های بزرگ یا ترومای شدید در 30 روز گذشته
   • سکته مغزی در 30 روز گذشته
   • سابقه سکته مغزی هموراژیک در هر زمان
   • بیماری های داخل جمجمه ای
   • پرفشاری خونی شدی
   • خونریزی عادتی
   • ترومبوسیتوپنی

   خونریزی


   این دارو با داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت، NSAID، پنتوکسی فیلین، سالیسیلات ها و داروهای ترومبولتیک تداخل دارد.


   • در نارسایی شدید کبدی خطر خونریزی افزایش می یابد.
   • در نارسایی کلیه مقدار مصرف دارو باید تنظیم شود.
   • در صورت بروز خونریزی غیر قابل کنترل بلافاصله دارو قطع شود.
   • مقدار پایه aPTT، PT، پلاکت، هموگلوبین، هماتوکریت و کراتنین سرم بیمار مشخص شده و هموگلوبین، هماتوکریت و پلاکت بیمار 6 ساعت بعد از شروع درمان و سپس روزانه بررسی شود.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Eptifibatide Integrilin AMP 2mg/10ml بلژیک Scherinr Plough
   Eptifibatide Integrilin Vial 0.75mg/100ml بلژیک Scherinr Plough

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.