اکالیپتوس استنشاقی

Eucalyptus Inhalers • Eucalyptus Inhalers

  داروهای گیاهی

  • داروهای گیاهی
  • بیماری های تنفسی

   داروی با نسخه

   Dineh Eucalyptus Inhaler: Solution 60 ml

   Dineh Inhaler: Powder 50g 

   Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml 

   Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler:Powder 70 g


   • این‌  فراورده‌ها برای‌ برطرف‌ نمودن‌ نشانه‌ های‌ سرما خوردگی‌، سرفه‌ و احتقان‌ بینی‌ به‌ کار می‌روند.

   روزانه‌ چند بار، هربار یک‌ قاشق‌ سوپخوری‌ از محلول‌ را در یک‌ ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشیدن‌ نباشد) ریخته‌ و به‌ مدت‌ 10 ـ 5 دقیقه‌، درحالیکه‌ چشمها بسته‌ است‌، بخور داده‌ شود.


   • این‌ فرآورده‌ ها در بیماران‌ مبتلا به‌ تب‌ بالا، سرفه‌ های‌ مداوم‌ و خون‌ ریزی‌ دستگاه‌ تنفس‌ نباید مصرف‌ شوند.

   • تیمول‌ موجود در برخی‌ از این‌ فرآورده‌ها ممکن‌ است‌ باعث‌ تحریک‌ غشا مخاطی‌ گردد.

   • این‌ داروها باید به‌ صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌ آن‌ خودداری‌ گردد.
   •  در طی‌ بخوردادن‌ چشمها باید بسته‌ باشند.
   •  سرفه‌ های‌ مداوم‌ ممکن‌ است‌ نشانگر یک‌ بیماری‌ جدی‌ باشد. در صورت‌ تداو  م‌نشانه‌های‌ بیماری‌ باید به‌ پزشک‌ مراجعه‌ شود.

   Dineh Eucalyptus Inhaler:

   • اسانس‌ اکالیپتوس‌0/1%Eucalyptus sp
   •  اسانس‌ آویشن‌0/1%Thymus serpillum
   •  اسانس‌ رازیانه‌0/1%Foeniculum vulgare
   •  اسانس‌ نعناع‌0/4%Mentha piperita
   •  تنتور اکالیپتوس‌تا 100%Eucalyptus sp

   Dineh Inhaler:

   • دانه‌ رازیانه ‌20%Foeniculum vulgare
   •  برگ‌ مورد3 0%Myrtus communis
   • برگ‌ اکالیپتوس ‌30%Eucalyptus globulus
   • برگ‌ آویشن ‌15%Thymus serpillum
   •  گل‌ بابونه ‌5%Matricaria chamomilla

    Gol Daru Liquid Eucalyptus Inhaler:

   • تنتور اکالیپتوس ‌20 گرم‌Eucalyptus globulus
   •  تنتور بنژوئن ‌20 گرم‌Styrax benzoin tincture
   •  پودر منتول ‌1 گرم‌Menthol

   :Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler

   • تنتور اکالیپتوس‌49%Eucalyptus globulus
   •  تنتور مورد 25%Myrtus communis
   •  تنتور پوتار25%Cymbopogon sp
   •  منتول‌1%Menthol

   :Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler

   • برگ‌ اکالیپتوس‌55%Eucalyptus globulus
   •  برگ‌ مورد10/7%Myrtus communis
   •  برگ‌ پوتار8/3%Cymbopogon sp
   •  برگ‌ آویشن‌ باریک‌13%Ziziphora regia
   •   برگ‌ آویشن‌ صغیر13% Thymus kotshyanus 

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.