اگزازپام

Oxazepam • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • درمان اضطراب
  • داروی کمکی در اضطراب همراه با افسردگی
  • درمان علائم قطع مصرف الکل

  • اضطراب: 30-10 میلی گرم سه بار در روز
  • تسکین بخش - خواب آور در درمان علائم قطع مصرف الکل: 30-15 میلی گرم، 4-3 بار در روز

  • خواب آلودگی و منگی در روز بعد از مصرف
  • اغتشاش شعور
  • عدم تعادل
  • فراموشی
  • وابستگی
  • تحریک پذیری غیرعادی
  • سردرد
  • سرگیجه
  • کاهش فشارخون
  • اشکال در تکلم
  • افسردگی
  • تاکی کاردی و تپش قلب
  • تاری دید
  • تغییر میل جنسی
  • خستگی و ضعف غیرعادی

  • مصرف همزمان با داروهای مضعف CNS از جمله ضددردهای مخدر، بی هوش کننده های عمومی، مهارکنندگان مونوآمین اکسیداز، ضد افسردگی های سه حلقه ای و داروهای کاهنده فشارخون که باعث تضعیف CNS می شوند (مانند متیل دوپا) و رزرپین ممکن است اثر مضعف CNS این داروها را تشدید نماید.
  • مصرف همزمان بنزودیازپین ها با ایتراکونازول و کتوکونازول ممکن است سبب مهار متابولیسم این داروها و درنتیجه افزایش غلظت پلاسمایی آن ها شود.

  • اگر بعد از چند هفته اثر درمانی دارو کاهش یابد باید به پزشک مراجعه و از افزایش مقدار مصرف خودداری شود.
  • به منظور کاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف دارو، مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود.
  • به علت بروز سرگیجه، منگی و خواب آلودگی از رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند باید خودداری شود.

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Oxazepam   Tablet 10 mg Iran داروسازی پورسینا
  Oxazepam   Tablet 10 mg Iran داروسازی تهران شیمی

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.