ایزوسورباید دی نیترات

Isosorbide Dinitrate • Isocor
 • Isoket
 • Isorbide

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Sublingual Tablets: 5 mgTablet (Sublingual): 5mg
   • Tablet: 10mg
   • Tablet (Sustained Release): 40mg
   • Spray: 1.25mg/dose

   • در پیشگیری‌ و درمان آژین صدری حاد و مزمن

   خوراکی:

   • در درمان آنژین، از قرص زیرزبانی یا اسپری برای تسکین یک حمله حاد استفاده می شود.
   • مقدار مصرف معمول دارو برای درمان آنژین، از راه زیرزبانی 2.5-10 میلی گرم یا 1-3 اسپری ( در زیر زبان) می باشد.
   • برای کنترل طولانی مدت آنژین از راه خوراکی، 20-120 میلی گرم در روز در نوبت های منقسم برحسب نیاز بیمار مصرف می شود. مقدار مصرف ممکن است به تدریج تا 240 میلی گرم نیز افزایش یابد.
   • اشکال دارویی پیوسته رهش نیز با مقادیر مشابه مصرف می شودو
   • در کنترل نارسایی قلبی، 5-10 میلی گرم از راه زیرزبانی یا 30-160 میلی گرم در روز در نوبت های منقسم از راه خوراکی مصرف می شود.
   • حداکثر مقدار مصرف 240 میلی گرم در روز است.

   تزریقی:

   • در درمان آنژین ناپایدار یا نارسایی قلبی 2-12 mg/hr در بعضی از بیماران تا 20 mg/hr مصرف می شود.

   • حساسیت مفرط
   •  آنمی شدید

   • سردرد
   •  سرگیجه
   • تاری دید
   • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
   •  تاکیکاردی
   •  طپش قلب
   •  ادم آرنج
   •  سنکوپ و غش
   • وازودیلاتاسیون عروق پوستی و برافروختگی
   •  راش
   •  درماتیت
   • تهوع و یا استفراغ
   •  خشکی دهان
   • سوزش زیر زبان
   • واکنش افزایش‌حساسیت

   •  راش
   •  درماتیت
   •  تاری دید
   •  خشکی دهان

   مصرف‌ همزمان‌ ایزوسورباید با فرآورده‌های‌ حاوی‌ الکل‌،داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ یا داروهای‌ گشاد کننده‌ عروق‌ ممکن‌ است‌ کمی‌ فشارخون‌ ناشی‌ از اثرات‌ ایزوسورباید را تشدید کند.


   • دارو را بهتر است با معدة خالی (یکساعت قبل و یا دو ساعت بعداز غذا) مصرف نمود
   • سردرد ناشی‌از دارو بتدریج و در اثر تداوم مصرف دارو کاهش می‌یابد، ولی گاهی اوقات نیاز به افزودن یک داروی مسکن و یا کاهش دوز دارو وجود دارد.
   • در هنگام استفاده از قرص زیرزبانی، جهت جلوگیری از افت فشار وضعیتی بیمار باید نشسته باشد.
   • قرص‌ معمولی‌ و پیوسته‌ رهش‌ ایزوسورباید همراه‌ با یک‌ لیوان‌ آب‌ و با معده‌ خالی‌ مصرف‌ شود.
   •  به‌ هنگام‌ مصرف‌ قرص‌ زیرزبانی‌، تا زمانی‌ که‌ قرص‌ حل‌ نشده‌ باشد، از خوردن‌ یا نوشیدن‌ باید خودداری‌ شود.
   •  از جویدن‌ و خرد کردن‌ قرص‌ زیرزبانی‌ و پیوسته‌ رهش‌ باید خودداری‌ کرد.
   •  با بروز اولین‌ علائم‌ حمله‌ آنژین‌، باید نشست‌ و از قرص‌ زیرزبانی‌ استفاده‌ نمود و در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا از حال‌ رفتن‌، باید احتیاط نمود. اثر قرص‌ زیرزبانی‌ معمولا طی‌ 5 دقیقه‌ ظاهرمی‌شود.
   •  قرص‌های‌ معمولی‌ و پیوسته‌ رهش‌ ایزوسورباید، از بروز حمله‌ آنژین‌ صدری‌ جلوگیری‌ می‌نمایند ولی‌ سبب‌ رفع‌ درد ناشی‌ از حمله‌ نمی‌شوند.
   • به‌ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌، باید احتیاط نمود.
   •  به‌ هنگام‌ ایستادن‌ به‌ مدت‌ طولانی‌ یا فعالیت‌ بدنی‌ و همچنین‌ در آب‌ و هوای‌ گرم‌ باید احتیاط نمود.
   •  سردرد، عارضه‌ معمولی‌ نیتراتها است‌ که‌ با ادامه‌ درمان‌ کاهش‌ می‌یابد. درصورت‌ تداوم‌ یا تشدید سردرد، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.
   • در صورتی‌ که‌ یک‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو فراموش‌ شود، به‌ محض‌ بیاد آوردن‌، آن‌ نوبت‌ باید مصرف‌ شود، ولی‌ اگر تا نوبت‌ بعدی‌ 2 ساعت‌ (برای‌ اشکال‌ دارویی‌ معمولی‌ و زیرزبانی‌) یا 6 ساعت‌ (برای‌ قرص‌ پیوسته‌ رهش‌) فاصله‌ باشد، ازمصرف‌ آن‌ باید خودداری‌ نمود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است؛ با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   نحوه اثر ضدآنژین :

   این دارو موجب کاهش نیاز به اکسیژن عضله میوکارد و گشادی عروق محیطی می‌گردد.


   • نیمه عمر: 50 دقیقه
   • دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   UCB

   Germany

   1.25mg

   Spray,Solution

   Isoket

   Isosorbide dinitrate

   سها

   Iran

   10mg

   tablet

   Isosorbide-Soha

   Isosorbide dinitrate

   آریا

   Iran

   10mg

   Tablet

   Isosorbide-Arya

   Isosorbide dinitrate

   تولید دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Isorbide

   Isosorbide Dinitrate

   تولید دارو

   Iran

   5mg

   Tablet Sublingual

   Isorbide

   Isosorbide Dinitrate


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.