ایزوسورباید مونونیترات

Isosorbide Mononitrate • Elantan
 • Mononitral

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Capsule (Extended Release): 50mg
   • Tablet (Sustained Release): 60mg

   • آنژین صدری مزمن

   ابتدا 60-30 میلی گرم در روز مصرف می شود. مقدار مصرف پس از چند روز تا 120 میلی گرم در روز بر حسب نیاز و تحمل بیمار افزایش می یابد.


   • حساسیت مفرط و یا ایدیوسنکرازی نسبت به نیترات‌ ها
   •  هیپوتانسیون شدید و شوک
   •  آنفارکتوس میوکارد حاد

   • سردرد
   • سرگیجه
   • ضعف
   • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
   •  تاکیکاردی
   • طپش قلب
   •  ادم آرنج
   • غش
   • وازودیلاتاسیون عروق پوستی
   •  برافروختگی
   •  بثورات جلدی
   • تهوع و استفراغ
   • برونشیت
   • پنومونی
   • عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
   • آرترالژی
   •  سوزش زیر زبان
   • واکنش های افزایش‌ حساسیت

   هیپوتانسیون ارتوستاتیک ناشی‌ از دارو درصورت مصرف همزمان داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی و نیترات‌های ارگانیک تشدید می‌شود.


   • در صورت بروز سردرد از تغییر در دوزاژ دارو و یا قطع آن خوددرای نمایید و از فرآورده‌های حاوی آسپرین یا استامینوفن استفاده کنید.
   • جهت کاهش بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی خودداری نمایید.

   مکانیسم اثر:

   اثر ضدآنژین: این دارو یکی از متابولیت‌های فعال اصلی ایزوسورباید دی‌ نیترات است. این دارو باعث شل‌ شدن عضلات صاف جدار عروق و در نتیجه اتساع شریان‌ها و وریدهای محیطی می‌گردد و از این طریق بازگشت وریدی به قلب را کاهش می‌دهد.


   • نیمه عمر: 5-4 ساعت.
   • دفع: این دارو و متابولیت‌های فعال آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   البرزدارو

   Iran

   50mg

   SR Capsule

   Mononitral

   Isosorbide mononitrate

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.