ایمنوگلوبولین داخل عضلانی

Intramuscular Immune Globulin (IMIG) • بیماری های گوارشی
 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 100mg/ml


  • پیشگیری یا درمان هپاتیت A
  • پیشگیری یا تخفیف علائم سرخک
  • جبران نقص ایمنوگلوبولین های طبیعی
  • ایمنی انتقالی در افراد مبتلا به نقس سیستم ایمنی در معرض ابتلا به آبله مرغان
  • کاهش احتمال بروز سرخجه
  • ضایعات جنینی در دوران بارداری
  • ضعف ایمنی شدید

  • برای افرادی که با بیماران هپاتیت A تماس دارند یک نوبت ml/kg 0.02 و برای مسافرینی که به قصد عزیمت به مناطق آلوده را دارند برای حضور کمتر از 3 ماه یک نوبت ml/kg 0.02 و برای حضور بیش از 3 ماه هر 6-4 ماه یک بار ml/kg 0.06 تزریق شود.
  • در سرخک به  منظور جلوگیری یا تخفیف علائم سرخک در افراد حساس که کمتر از 6 روز قبل با سرخک تماس داشته اند  ml/kg 0.5 (حداکثر 15 میلی لیتر) تزریق شود و اگر کودک حساس مبتلا به نقص ایمنی نیز بود  ml/kg 0.5 (حداکثر 15 میلی لیتر) تزریق شود.
  • در نقص ایمنوگلوبولین مقدار اولیه ml/kg 1.3 و بعد از هر 3 یا 4 هفته ml/kg 0.66 تزریق شود.
  • در آبله مرغان در صورت فقدان ایمنوگلوبولین ضدآبله مرغان بلافاصله ml/kg 0.6-1.2  تزریق شود.
  • در سرخجه مقدار ml/kg 0.55 در عرض 72 ساعت پس از تماس در زنان باردار توصیه شده است.

  • بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA یا نقص انعقادی
  • کاهش تعداد پلاکت

  • درد و حساسیت موضع تزریق
  • کهیر
  • آنژیوادم
  • شوک آنافیلاکسی (نادر)

  به دلیل تداخل اثر با واکسن های زنده ویروسی، تا 3 ماه بعد از تزریق این فرآورده، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود.


  در صورت تماس بیماران مبتلا به ضعف دستگاه ایمنی با سرخک، بلافاصله این فرآورده را باید تزریق و از مصرف واکسن سرخک برای این افراد خودداری کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.