اینترفرون گاما - 1 بی

Interferon Gamma-1B • Imukin
 • Y-Immunex

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های بافت همبند و استخوان

   داروی با نسخه

   Injection: 100mcg (3 million units)/ 0.5ml


   • کاهش احتمال بروز و شدت عفونت های شدید همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن
   • درمان پوکی استخوان شدید و بدخیم

   برای بیمارانی که سطح بدن آن ها بیشتر از 0.5 m2 می باشد mcg/m2 50 و برای بیمارانی که سطح بدن آن ها معادل یا کمتر از 0.5 m2 است mcg/kg 1.5 سه بار در هفته باید زیرجلدی تزریق شود.


   • کاهش تعداد گویچه های سفید
   • جوش های پوستی
   • علائم شبه آنفلوآنزا (تهوع، استفراغ، سردرد، تب، لرز، درد عضلانی)
   • اسهال
   • ناراحتی های قلبی و عصبی
   • واکنش های موضعی در محل تزریق

   • مصرف همزمان با داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان و پرتو درمانی باعث کاهش شدید فعالیت مغز استخوان می شود.
   • از مصرف همزمان با واکسن های حاوی ویروس زنده خودداری شود.
   • مصرف این فرآورده موجب مهار متابولیسم تئوفیلین می شود.

   • انجام آزمایشات خون شناسی (شمارش کامل سلول های خونی، شمارش تمایزی و پلاکت ها) و آزمایشات بیوشیمیایی (آزمایشات مربوط به فعالیت کلیه و کبد) و آزمایش ادرار قبل از درمان و با فواصل 3 ماهه در حین درمان بیماران مبتلا به گرانولوماتوز توصیه می شود.
   • بهترین محل تزریق زیرجلدی در عضله دلتوئید یا ران است.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.