اینهالر دینه

Dineh Inhalerداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Powder

  اجزای فراورده:

  • دانه رازیانه20% (Foeniculum vulgare)
  • برگ مورد 30% (Myrtus communis)
  • برگ اکالیپتوس 30% (Eucalyptus globulus)
  • برگ آویشن 15% (Thymus serpillum)
  • گل بابونه 5% (Matricaria chamomilla)

  • برطرف کردن نشانه های سرماخوردگی
  • سرفه
  • احتقان بینی

  روزانه چند بار، هر بار یک یا دو قاشق سوپ خوری از محلول در یک ظرف مناسب آب داغ ( در حال جوشیدن نباشد) ریخته شود و به مدت 5-10 دقیقه، در حالی که چشم ها بسته است بخور داده شود.


  • تب بالا
  • سرفه های مداوم
  • خونریزی دستگاه تنفسی

  تحریک غشای مخاطی


  • این دارو باید به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اکیدا خودداری شود.
  • طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند.
  • سرفه های مداوم ممکن است نشانگر یک بیماری جدی باشند در صورت تداوم نشانه های بیمارب باید به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.