ایپراتروپیوم+فنوترول

Ipratropium+Fenoterol • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Inhaler: (Ipratropium 20 mcg + Fenoterol 50 mcg)/dose


  • برای رهایی از حملات آسم یک پاف از دارو استفاده شود. درصورتی که در طی 5 دقیقه علائم حمله برطرف نشد می توان از یک پاف دیگر استفاده کرد. مجدداً اگر در طی 5 دقیقه علائم برطرف نشد می توان از یک پاف دیگر استفاده نمود.
  • در درمان طولانی مدت آسم از یک پاف دارو تا 4 بار در روز استفاده می شود. حداکثر میزان مصرف روزانه 6 پاف است.

  تاکی آریتمی


  • آریتمی
  • فیبریلاسیون بطنی
  • ایست قلبی
  • افزایش فشارخون
  • تپش قلب
  • سردرد
  • سرگیجه
  • یبوست
  • اسهال
  • تهوع و استفراغ
  • احتباس ادرار
  • افزایش قند خون
  • ضعف و درد عضلانی

  • ممکن است موجب افزایش سطح پلاسمایی و اثرات داروهای آنتی کولینرژیک، کانابینوئیدها، لوپ دیورتیک ها، پتاسیم کلراید و سمپاتومیمتیک ها شود.
  • اثرات ایپراتروپیوم و فنوترول ممکن است توسط مهارکننده های مونوآمینواکسیدازها و ضد افسردگی های سه حلقه ای افزایش یابد.

  • از تماس دارو با چشم اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث تحریک یا تاری دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شود.
  • در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو باید در فواصل معین زمانی مصرف شود.
  • در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن علائم طی 30 دقیقه پس از استفاده دارو به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.