ایکتیول

Ichthyolداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • گزش حشرات
  • لوپوس اریتماتوز
  • بادسرخ
  • بهبودی التهاب های مزمن


  به مقدار مورد نیاز روی پوست ناحیه مورد نظر مالیده شود.
   


  التهاب پوست (در غلظت های زیاد)


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Ichthyol Ichthyol- Hannan Topical Ointment 10% Iran داروسازی حنان بروجن

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.